Danh mục dự án

 • BT Bằng Lăng 509
  BT Bằng Lăng 509
  Địa điểm: Hà Nội
  Thời gian hoàn thành: T10/2015
  Sản phẩm: Hệ thống rèm cửa, vải nội thất, giấy dán tường
  Giá trị công trình: 450,000,000
  Chủ đầu tư: Ông Ngọc
 • BT Hoa Phượng 125
  BT Hoa Phượng 125
  Địa điểm: Hà Nội
  Thời gian hoàn thành: 2015
  Sản phẩm: Hệ thống rèm cửa, vải nội thất, giấy dán tường
  Giá trị công trình: 320,000,000
 • BT Lý Nam Đế
  BT Lý Nam Đế
  Địa điểm: Hà Nội
  Thời gian hoàn thành: 2016
  Sản phẩm: Hệ thống rèm cửa, vải nội thất, giấy dán tường
  Giá trị công trình: 350,000,000
 • BT Lý Thường Kiệt
  BT Lý Thường Kiệt
  Địa điểm: Hà Nội
  Thời gian hoàn thành: 2016
  Sản phẩm: Hệ thống rèm cửa, vải nội thất, giấy dán tường
  Giá trị công trình: 370,000,000
 • Khách Sạn Hoàng Như Tiếp
  Khách Sạn Hoàng Như Tiếp
  Địa điểm: Hà Nội
  Thời gian hoàn thành: 2017
  Sản phẩm: Hệ thống rèm cửa, vải nội thất, giấy dán tường
  Giá trị công trình: 300,000,000
  Chủ đầu tư: Công ty ICMC
 • Khách sạn Silk Path Hàng Bông
  Khách sạn Silk Path Hàng Bông
  Địa điểm: Hà Nội
  Thời gian hoàn thành: 2015
  Sản phẩm: Hệ thống rèm cửa, vải nội thất, giấy dán tường
  Giá trị công trình: 250,000,000
  Chủ đầu tư: Chị Phương
 • Sapa Silk Path Resort
  Sapa Silk Path Resort

  Địa điểm : Sapa - Lào Cai

  Thời gian hoàn thành: 2017

  Sản phẩm: Rèm hệ thống phòng ngủ, phòng khách, vải nội thất
  Giá trị công trình: 4,000,000,000
  Chủ đầu tư: Chị Phương